RENHOLDSRÅD I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS COVID-19

Formålet med renholdsarbeid i forbindelse med den pågående pandemien vil bidra til å redusere risiko for smitte for brukere av lokalene som benyttes.
I denne forbindelse må man være klar over at bare korrekt utført renhold kan redusere risiko for smittespredning.

Renholdsarbeid utført med feil metoder kan bidra til økt smittespredning og risiko.

Generelt om smittebegrensende/desinfiserende renhold

Rengjøring og desinfeksjonstiltak må tilpasses den aktuelle smittefaren. Altså, ulike virus og bakterier har ulike egenskaper. De drepes mest effektivt hvis man kjenner til mikroorganismens egenskaper. I det videre konsentrerer vi oss om egenskapene til Coronaviruset, slik vi kjenner det per i dag.

Når man vet at et lokale er forurenset (altså at en smittet person har oppholdt seg i lokalet) så må hele lokalet ansees som forurenset. Dette er en tilsvarende situasjon som man har i et sykehus der en pasient ligger i et isolat med en kjent smittsom sykdom. Slike situasjoner krever egne prosedyrer og verneutstyr.

I det videre vil vi her avgrense oss til å omtale forebyggende smittebegrensende renhold. Dette er renhold som utføres i lokaler der man ikke med sikkerhet vet om smittede personer har oppholdt seg. Det er praktisk sett umulig å dessinfisere store offentlig tilgjengelige lokaler. Det vi da må konsentrere oss om er såkalt punkt-desinfeksjon.  For at dette skal ha noen praktisk verdi, må man velge ut de overflater og områder der smitte kan overføres fra en person til en annen.

Når det gjelder Coronavirus vet man at det smitter gjennom luftveiene og gjennom munnen. Man kan også rent generelt ikke utelukke at sår og sprekker i huden kan være smittepunkter. Ifølge Verdens helse­organisasjon (WHO) kan SARS-CoV-2 overleve og være aktivt i opptil 9 døgn på døde flater. Regelmessig desinfeksjon av kritiske flater kan derfor redusere smittefaren.

Smittemåte

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:

Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.

Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.

Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten. “Kilde, Folkehelseinstituttet

Hvordan skal vi rengjøre og desinfisere

Det viktigste smitteverntiltaket er å sørge for gode rutiner for håndhygiene. Etter håndvask bør man tørke hendene med papirhåndkle ikke bruke håndtørkeblåsere Overflatehygiene er et supplerende og hensiktsmessig tiltak.

Normalt sanitærrenhold har til formål å fjerne grunnlag for bakterievekst. Normal renholdskjemi og metoder fjerner også det aller meste av bakteriene fra overflatene som blir rengjort.

Desinfiserende renholdsmetoder har til formål å drepe mikroorganismer og etterlate en overflate praktisk talt 100 % fri for mikroorganismer (herunder virus). Man har, som i dette tilfellet, et mål om å drepe en bestemt og farlig mikroorganisme.  Dette krever langt større nøyaktighet og generelt sett betydelig lengre arbeidstid. Hvis desinfeksjon utføres ufullstendig eller feilaktig har aktiviteten ingen hensikt.

Coronaviruset er et kappekledt virus, og for å drepe dette kreves desinfeksjonsmiddel med dokumentert effekt på nettopp kappekledte virus. Det synes klart at Coronaviruset drepes av alkohol (Etanol). I Norge er produktserier fra Antibac markedsledende innenfor denne kategorien og derfor mest tilgjengelig.

Antibac Hånddesinfeksjon 85 % og Antibac Overflatedesinfeksjon 75 % er testet og har dokumentert effekt mot kappekledte virus jfr. teststandard for virus: EN 14476. Basert på disse testene har de også effekt på Coronavirus. «Kilde Informasjon fra produsent»

Desinfeksjon utføres etter følgende prosedyre ved alkohol/etanol baserte produkter:

  1. Bruk hansker
  2. Start med ren klut, nyvasket klut eller ren flate på brettet klut.
  3. Rengjør flaten etter normal prosedyre for daglig renhold, normalt fuktig microfiberklut eventuelt i kombinasjon med mildt alkalisk rengjøringsmiddel.
  4. Påfør desinfeksjonsmiddelet på ren og tørr overflate, påse at hele flaten er fullstendig fuktet med desinfeksjonsmiddelet.
  5. Vent til produktet angitte virketid er oppnådd. Sjekk dette med klokken. Påse at flaten ikke tørker under virketiden, påfør mer produkt ved behov.

Antiback overflatedesinfeksjon 88,8 % Premium – Virketid 30 sekunder på flaten.

Antiback overflatedesinfeksjon 75 % – Virketid 60 sekunder på flaten.

  1. La overflaten lufttørke etter at virketiden er oppnådd
  2. Brukte kluter betraktes som forurenset, (kontaminert), disse legges i beholder med lokk / lukket vaskenett.
  3. Alle mopper og kluter vaskes i vaskemaskin på 95 graders program.

Andre desinfeksjonsmidler kan også være egnet – sjekk dette og korrekt prosedyre hos produsent/produktinformasjon.

Hva skal vi rengjøre.

I vanlige yrkesbygg, kontorer, flyplasser, skoler m.v. kan følgende legges til grunn.

Alle flater som berøres av hender.

Hvor skal vi rengjøre

I vanlige yrkesbygg, kontorer, flyplasser, skoler m.v. kan følgende legges til grunn.

Alle flater som berøres av hender.

Flater / objekter Sanitær Kjøkken Kontor+fellesareal
Toalettsete X
Spyleknapp X
Kraner X X X
Overside vask X X X
Dispenser for papir og såpe X X X
Dørhåndtak med felt rundt X X X
Dørkarmer i nåhøyde og lysbryter X X X
Berøringspunkter på kjøleskap, mikrobølgeovn, kaffemaskiner og andre hvitevarer X
Dørhåndtak og berøringspunkter på skapfronter X X X
Overside av bord X X X
Armlener og andre berøringspunkter på stoler X X
Tastaturer for kodelåser og innloggingsskjermer o.l. X

Desinfiserende renhold kan ikke så lett kombineres med en renholdsrutine for vanlig daglig renhold.  Tidsforbruket ved desinfeksjon er vesentlig høyere enn for daglig renhold.  Der desinfeksjon ønskes, må renholdstiden økes i tilstrekkelig grad.

Ta gjerne kontakt med oss om noe er uklart på 22 52 39 90 eller mail