NS INSTA 800 – SYSTEM FOR Å FASTSETTE OG BEDØMME RENGJØRINGSKVALITET

En sertifisering av kompetansenivå innenfor NS INSTA 800 har blitt et verdifullt og ettertraktet dokument. Sertifikatet er personlig og følger deg uavhengig av din arbeidsgiver.  Renholdsledere, planleggere, selgere og andre profesjonelle aktører innenfor renholdsbransjen har ofte behov for å dokumenterer sin kompetanse innenfor kvalitetsstyring av renhold og da er sertifisering den beste løsningen.

ST- Consult har nå inngått samarbeidsavtale med SINTEF Certification  som arrangører av kurs og eksamen som danner grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEF Certifications retningslinjer for personsertifisering.

KURSPLAN 2021

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapnivå 3/4 – Oslo 29.sep. – 1.okt. – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapnivå 3/4 – Oslo 27. – 29. okt. – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapnivå 3/4 – Oslo 24. – 26. nov. – Påmelding her

Kurs for kunnskapsnivå 1 og 2 gjennomføres for grupper på mer enn 6 personer, etter nærmere avtale.

Bedriftsinterne kurs arrangeres på forespørsel. Kontakt Linn Torgersen på 913 67 713