NS INSTA 800 – SYSTEM FOR Å FASTSETTE OG BEDØMME RENGJØRINGSKVALITET

En sertifisering av kompetansenivå innenfor NS INSTA 800 har blitt et verdifullt og ettertraktet dokument. Sertifikatet er personlig og følger deg uavhengig av din arbeidsgiver.  Renholdsledere, planleggere, selgere og andre profesjonelle aktører innenfor renholdsbransjen har ofte behov for å dokumenterer sin kompetanse innenfor kvalitetsstyring av renhold og da er sertifisering den beste løsningen.

ST- Consult har nå inngått samarbeidsavtale med SINTEF Certification  som arrangører av kurs og eksamen som danner grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEF Certifications retningslinjer for personsertifisering.

KURSPLAN 2019

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapnivå 4 – Oslo 20.-20. nov – Påmelding her

KURSPLAN 2020

Oppgraderingskurs til NS INSTA 800-1:2018 –  Oslo 3. april – Påmelding her
Oppgraderingskurs til NS INSTA 800-1:2018 –  Oslo 5. mai – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 3 – Oslo 4.-6. mars  – Påmelding her
Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 3 – Oslo 10.-12. juni  – Påmelding her
Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 3 – Oslo 11.-13. nov – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 4 – Oslo 22.-24. april  – Påmelding her
Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 4 – Oslo 16 -18. sept  – Påmelding her
Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 4 – Oslo 14 -16. okt – Påmelding her

Kurs for kunnskapsnivå 1 og 2 gjennomføres for grupper på mer enn 6 personer, etter nærmere avtale.

Bedriftsinterne kurs arrangeres på forespørsel. Kontakt Eyvind Taraldsen på 917 61 620