ST- Consult har nå inngått samarbeidsavtale med SINTEF Certification  som arrangører av kurs og eksamen som danner grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEF Certifications retningslinjer for personsertifisering.

For høsten 2019 har vi satt opp følgende kurs datoer

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapnivå 3 – Oslo 25.-27. sept. – Påmelding her 

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapnivå 4 – Oslo 23.-25. okt. – Påmelding her

Bedriftsinterne kurs arrangeres på forespørsel. Kontakt Eyvind Taraldsen på 917 61 620