NS INSTA 800 – SYSTEM FOR Å FASTSETTE OG BEDØMME RENGJØRINGSKVALITET

En sertifisering av kompetansenivå innenfor NS INSTA 800 har blitt et verdifullt og ettertraktet dokument. Personer med denne dokumenterte kompetansen er sterkt etterspurt i anbudskonkurranser i offentlig sektor. Sertifikatet er personlig og følger deg uavhengig av din arbeidsgiver.  Renholdsledere, planleggere, selgere og andre profesjonelle aktører innenfor renholdsbransjen har ofte behov for å dokumenterer sin kompetanse innenfor kvalitetsstyring av renhold og da er sertifisering den beste løsningen.

ST- Consult har inngått samarbeidsavtale med SINTEF Certification  som arrangører av kurs og eksamen som danner grunnlag for sertifisering i henhold til INSTA 800. Kurs, eksamensopplegg og eksaminatorer er godkjent i som beskrevet i SINTEF Certifications retningslinjer for personsertifisering.

KURSPLAN 2022

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 3 – Oslo 8.Feb. – 10.Feb. – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 4 – Oslo 22.Feb. – 24.Feb. – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 3 – Oslo 8.Mar. – 10.Mar. – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 4 – Oslo 22.Mar. – 24.Mar. – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 3 – Oslo 5.Apr. – 7.Apr. – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 4 – Oslo 19.Apr. – 21. Apr. – Påmelding her

Sertifiseringskurs for NS INSTA 800 Kunnskapsnivå 4 – Oslo 3.Mai. – 5. Mai. – Påmelding her

Kurs for kunnskapsnivå 1 og 2 gjennomføres for grupper på mer enn 6 personer, etter nærmere avtale.

Bedriftsinterne kurs arrangeres på forespørsel. Kontakt Linn Torgersen på 913 67 713