NS INSTA 800 er en standard for måling av renholdskvalitet og er best egnet i områder som har daglig renhold. Standarden er et resultat av et samarbeid mellom de nordiske landende, og er basert på EU standarden NE-NS 13549.

Det overordnede målet med NS INSTA 800 er at renholder, renholdsleverandør og kunde alle skal ha en felles gjenkjennelig standard å vurdere renholdet etter. Dette innebærer at alle sider av kontrollen følger fastsatte prosedyrer. NS INSTA 800 er det eneste kontrollsystemet som foreligger som Norsk Standard og er gjeldene i hele Norden.

Skal systemet benyttes må selve renholdskontrakten ha kvalitetsmål som er fastsatt i samsvar med standarden. Systemet er forholdsvis komplekst, så det er viktig at kontrollen utføres av en erfaren, gjerne sertifisert kontrollør. Kontroller utført etter NS INSTA 800 har stor formell legitimitet og brukes i økende grad, særlig i offentlig sektor.

ST-Consult har konsulenter som er sertifisert for kontroll etter NS INSTA 800.