NS INSTA 800 er en standard for måling av renholdskvalitet og er best egnet i områder som har daglig renhold.

ST-Consult har i dag 3 rådgivere som er sertifisert til å utføre kontroller etter standarden. Vi utfører både visuell kontroll og måling med instrumenter der det er relevant.  I vårt kontrollarbeid legger vi stor vekt på å gjennomføre en faglig forsvarlig og godt dokumentert kontrollprosedyre.  Kontrollen må også være korrekt avgrenset og tilpasset kundens ønsker og behov.  En kontroll utført av ST-Consult kjennetegnes av følgende:

  • Faglig korrekt utførelse
  • Hensiktsmessig avgrensning
  • Tydelig resultatrapportering

Mange av våre kunder velger å be om en utvidet resultatrapport, det vil si at rapporten i tillegg til å  dokumentere renholdskvaliteten, belyser årsakene til eventuelle problemer og peker på mulig tiltak for å heve kvaliteten.

Ta kontakt for et konkret pristilbud eller et uforpliktende og gratis informasjonsmøte.

Ring  22 52 39 90