Hvorfor velge ST Consult?

ST Consult har bransjens mest erfarende rådgivere. Vi tilbyr personlig oppfølging gjennom hele prosjektfasen og du kan forvente at vi setter dine behov i sentrum. Vårt mål er å kontinuerlig utarbeide bedre renholdsplaner i takt med den faglige og renholdstekniske utvikling. Samtidig har vi et høyt resultat fokus, derfor kan du forvente å oppnå meget gode resultater både innen renholdsøkonomi og renholdskvalitet.

– 1960

Industrikonsulent etablerer sin avdelig for rasjonelt renhold (IKO ARR) og introduserer normtider basert på tidstudier av renhold. Systemet blir godkjent til fastsettelse av stillingsstørrelser for alle renholdere ansatt i stat og kommuner i Norge.

– 1988

Svein Taraldsen kjøper IKO ARR og etablerer ST-Consult AS. Første store oppdrag er en total gjennomgang av alle skoler i Rogaland Fylkeskommune. Gjennom overgang til behovsrettet renhold på dagtid oppnås en reduksjon av renholdskostnadene på 20 %.

– 1991

ST- Consult utarbeider en ny renholdsplan basert på funksjonsdelt teamarbeid for Sentralsykehuset i Østfold. Renholdsplanen reduserer kostnadene med nærmere 30 % og blir senere introdusert i ytterligere 10 sykehus. Renholdstidene og hovedprinsippene fra den opprinnelige planen var i bruk helt fram til 2015.

– 2007

ST-Consult inngår sin første rammekontrakt for konsulenttjenester til Oslo kommune. Samarbeidet starter med en gjennomgang og modernisering av renholdsplanene til Utdanningsetaten. Kvalitetsmål basert på NS INSTA 800 etableres. Dette omfatter mer enn 150 skoler og en million kvadratmeter renholdsareal.

Dette året hadde vi også gleden av å lage renholdsplanene for det nye Operahuset i Bjørvika.

– 2015

På oppdrag fra Norwegian property utformer ST-Consult et konsept for “high-end” kontor og forretningslokaer på Aker Brygge i Oslo. Vedlikeholdsrettet renhold kombineres med servicerenhold for å skape den høyeste renholdskvaliteten i Norge.

Referanser oppgis på forespørsel