Utfordringer ved innkjøp av renholdstjenester

Renholdsbransjen er preget av sterk priskonkurranse med et fokus på lavest mulig pris. Som en konsekvens er mange usikre på hva som er riktig pris til sitt bygg, dermed blir ofte det rimeligste tilbudet det naturlige valget. Dessverre er det slik at lav pris ofte innebærer lav kvalitet, og ikke sjeldent ender man opp med å betale ekstra for renhold man trodde var inkludert i prisen.

God renholdsøkonomi handler om å betale riktig pris for en tjeneste som dekker byggets reelle renholdsbehov. Da vil renholdet:

  • Vedlikeholde verdien av inventar og overflater
  • Ivareta byggets estetiske kvaliteter
  • Skape et godt innemiljø

ST-Consult har lang erfaring med gjennomføring av anskaffelser, både private og offentlige. Vi kan lede innkjøpsprossessen hele veien fra første kunngjøring til ferdig anskaffelsesprotokoll. Dette gjør det enkelt og trygt å bruke bistand fra ST-Consult.

Ved innkjøp av renholdstjenester er utfordringen ofte å finne det rette balansepunktet mellom pris og kvalitative tildelingskriterier.