Kvalitetskontroll av renhold.

I dagens konkurransepregede renholdsmarked utføres renholdet stadig raskere, slik at kostnadene kan bli så lave som mulig. Ganske ofte medfører dette at kvaliteten blir skadelidende, og noen opplever at det slurves med renholdet på arbeidsplassen. Personlige oppfatninger og meninger om renholdet bidrar også til utfordringer i forholdet mellom kunden og renholdsbedriften. Mot dette bakteppet, ser stadig flere behovet for klare kvalitetsmål og en mer systematisk dokumentasjon av kvaliteten på renholdet som utføres.

ST-Consult tilbyr flere løsninger for dokumentasjon av renholdskvalitet.

  • Renholdsfaglige inspeksjoner
  • NS INSTA 800 kontroller
  • Diverse tekniske og objektive målinger av støv eller smussforekomster

Ved å gjennomføre kontroll av renholdsleveranser og vise interesse for kvalitet skjerpes leverandøren, og den faktiske kvaliteten blir bedre. Løpende kvalitetskontroll bidrar også til at man unngår utglidning og uønskede tileggsregninger.

Vår holdning er at kontrollarbeidet primært skal danne grunnlag for konstruktive tiltak som hindrer at feilene kommer tilbake. Dermed blir leveransen reelt sett blir forbedret og kunden blir mer tilfreds med renholdet.