Renholdsplaner

Renhold utgjør en betydelig andel av et byggs drift- og vedlikeholdskostnader. Ved å bruke våre skreddersydde renholdsplaner og våre renholdskonsulenter i alle faser av renholdsinnkjøpet, fra planlegging til kontroll, sikrer man optimal utnyttelse av renholdsbudsjettet.

Det er flere grunner til at et bygg trenger en renholdsplan og et godt renhold har en lang rekke positive virkninger, som blant annet:

  • Det sikrer hygieniske forhold
  • Bidrar til et godt innemiljø
  • Skaper trivsel
  • Ivaretar byggets estetiske kvaliteter
  • Bidrar til produktivitet
  • Reduserer sjansen for arbeidsulykker

En viktig forutsetning for et godt renhold ligger i å utarbeidet en spesialtilpasset renholdsplan. Renholdsplanen skal sikre at de riktige renholdsoppgavene utføres tilstekkelig ofte for å oppnå den renholdskvaliteten kunden ønsker seg. Vi vil særlig fremheve betydningen av flere renholdere med fagbrev, utstrakt bruk av teamarbeid, økt forståelse for ledelse, samt nye verktøy for kvalitetskontroll. Dessuten er det fortsatt en kontinuerlig utvikling innen renholdsteknikk som gir et stadig lettere og et mer miljøvennlig renhold.

ST-Consult har utarbeidet renholdsplaner siden 1960 tallet. Hele tiden med fokus på den siste utviking innen renholdsteknologi og arbeidsorganisering. Dette sikrer optimal renholdsøkonomi og løser eventuelle problemer med dårlig renholdskvalitet.